تحلیل رمان‌های پرامانت از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (سال 1391)

این پرسشنامه برای وارد کردن اطلاعات مربوط به رمانها ایجاد شده است. برای مشاهده پرسشنامه لازم است رمز پرسشنامه را داشته باشید.

این مطلب رمزنگاری شده است. برای دیدن آن باید رمز را وارد نمایید: